page_banner

Chứng chỉ của chúng tôi

Chứng chỉ của chúng tôi

1

Kiểm soát chất lượng:Công nghệ Xnewfun đã thông qua chứng nhận hệ thống chất lượng ISO9001.Trong quá trình sản xuất thực hiện tốt công tác tự kiểm tra, kiểm tra lẫn nhau, kiểm tra đặc biệt, lưu giữ các hồ sơ chất lượng liên quan để đảm bảo truy xuất nguồn gốc chất lượng sản phẩm.

Quản lý quy trình:Nó sử dụng quản lý hệ thống trong toàn bộ quy trình, với kế toán rõ ràng cho các giao dịch đến và đi.Số lượng từng công đoạn sản xuất được ghi chép rõ ràng, báo cáo đầy đủ, có thể nắm bắt được số lượng, tình trạng và mức độ hoàn thành của quá trình sản xuất bất cứ lúc nào.

Sức mạnh của đội:Xnewfun Technology chuyên sản xuất máy chiếu với hơn 15 năm kinh nghiệm.Sau nhiều năm hoạt động và phát triển, công ty có đội ngũ nhân viên và quản lý giàu kinh nghiệm, đã thiết lập được hệ thống sản xuất, bán hàng và quản lý chất lượng hoàn chỉnh nhằm giảm chi phí vận hành, nâng cao hiệu quả hoạt động và đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Hiệu quả quản lý:Công ty tập trung vào việc nuôi dưỡng những người lao động đa năng, rút ​​ngắn đáng kể thời gian chuyển giao và đảm bảo năng lực sản xuất và giao hàng.Chúng tôi phải hoàn toàn giải quyết và phối hợp 4M1E trong quá trình làm việc để đảm bảo hiệu quả và chất lượng sản xuất.Tổng kết và cải tiến phương pháp làm việc theo chu trình PDCA để giải quyết vấn đề.